Projekty 2018-03-08T21:17:07+00:00

Systém Robotel – Smart Class

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./16_022/0005991

Doba trvání projektu: 23. 8. 2017 – 22. 8. 2019

Název projektu:  Klíč k dalším dovednostem

Příjemce dotace: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace

Cíl projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.

Plakát ke stažení zde

Parlament

Žákovský parlament zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy, vyjadřuje se k problémům, řeší připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, aktivně se podílí na životě školy.

Projekty EU

Projekty. do ktérých je naše škola zapojena:

Investice do rozvoje vzdělávání

E-skoly Libereckého kraje

EU školám