Smlouvy 2018-03-07T00:58:47+00:00

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC – REALIZACE AKCE „NÁŠ KAPLIČÁK“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU PRO PODPORU A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC – REALIZACE AKCE „KAPLICKÝ JARMARK“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU ZDRAVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ IMPLEMENTACE PRINCIPŮ MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU JÍDELNA SNŮ

SMLOUVA NA NÁKUP IT

SMLOUVA – PRONÁJEM BYTU

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR; SMLOUVY O NÁJMU NP POKRAČOVÁNÍ

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE

Dodatek ke Smlouvě o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště ze dne 13.9.2013